Nyheter
Achronos, Bungies web-ansvarlig har i en post på Bungie.net forumet forklart at endringene av BRen ikke er gjort med vilje, men et resultat av andre fikser. Dette ga BRen den effekten den var ment å ha fra begynnelsen av.