Nyheter

I natt slapp 343 Industries den tredje "Development update" for den kommende storpatchen til Halo: Master Chief Collection. Den viktigste nyheten å ta med seg derfra er at den første testingen ("flighting") av storpatchen vil finne sted i løpet av de neste par ukene. Kun en utrvalgt gruppe får delta: det holder ikke å være frivillig med i testprogrammet, men man må oppfylle en rekke kriterier. Blant annet må man ha spilt minst 20 matcher de siste seks månedene.

Oppdateringen inneholder dessuten en lang rekke detaljer og interessant informasjon om hvordan utviklingen skrider frem - alt for mye til at det lar seg oppsummere her. De interesserte får rett og slett lese hele oppdateringen selv på Halo Waypoint. Her nøyer vi oss med å gjengi listen over feil og forbedringer som har vært særlig prioritert i forbindelse med den første storpatchen:

  • Intelligent Install
  • Xbox One X Visual Enhancements
  • HDR/SDR Calibration Settings
  • Networking and Matchmaking Improvements (Continuous Matchmaking, Network/Multiplayer API updates)
  • P1 & P2 Bug Fixes
  • LAN Support
  • UI & UX Updates (Main Menu, Title Screen Video, Button States/Highlight States)

I tillegg har de fått på plass et nytt menybilde, som endelig inneholder en Halo-ring:

MCC splashscreen inline