Notat/memo

Etter et par dagers nedetid er nettsidene og forumet vårt tilbake igjen! Årsaken til at nedetiden var så lang var at en filserver hadde gått i stykker og fysisk må byttes ut. Det tok da en del tid å hente frem data fra backup.

Når filene så var på plass, og serveren ble startet opp igjen, dukket det opp store stabilitetsproblemer. Vi fikk med andre ord en "perfect storm" av hendelser som samlet holdt siden nede flere dager.

Det aller verste ser nå ut til å være overstått. Men, på grunn av at det fortsatt er ustabilitet i systemet vil det kunne hende at siden faller ned iblant de neste dagene, men vi krysser fingrene for at det ikke blir lengre avbrudd.