Notat/memo
I lys av et forslag fra Lars Jaeger, har jeg slått sammen mange subforumet, slik at vi nå kun har 9 subforum. I tilegg har vi lagt til info på forumet om at deling av informasjon om lekkede versjoner av Halo 2 er forbudt, og kan resultere i ban.
For å se hvilke forumer vi har slått sammen, klikk 'les mer' Ved å tenke meg om litt så jeg det Lars og så, nemlig at vi hadde for mange subforum. Ved å slå sammen følgende subforum fikk jeg senket antallet betraktelig:

"Bugs og feil", "forslag til nytt" og "hjelp" blir ett forum.
"Generelt om PC", "Generelt om xbox" og "Xbox LIVE" blir smeltet sammen med GPP forumet, som en del av dette.

Dermed kvittet vi oss med hele 6 subforum, og fikk ett nytt.