Notat/memo
Fordi høstferien for Fredrikstad begynner i dag, så kommer pimpmeister til å ha ansvar for HaloNorge frem til Onsdag, siden jeg ikke vil ha tilgang på nett.