Notat/memo
Nok en gang hadde vår ISP; WebHost1.no, nedetid som gjorde at vi var offline i nærmere tolv timer. Dette er selvfølgelig uakseptabelt, og vi er i gang med en prosess der vi skal bytte ISP. Dette har desverre tatt en ganske lang tid, men jeg håper at vi ikke får se noe mer til slike nedetidsperioder fremover - rent bortsett fra den dagen vi faktisk flytter bort fra WebHost1.no da, selvfølgelig.