Aktuelle saker

IGN la for et par dager siden ut en video der de hadde mange -- men svært korte -- klipp fra Halo 4. Heldigvis har folkene bak the Halo Council tatt seg bryet med å skru ned hastigheten på disse miniklippene, slik at vi kan studere dem nærmere:

Folkene bak samme nettside har også fått tak i en liste over det (digitale) ekstrainnholdet i Halo 4 limited edition: