Aktuelle saker

The Halo Council har fått tak i scans av det siste nummeret av siste nummer av Official Xbox Magazine UK.  Nummeret inneholder en lengre forhåndskikk på Halo 4, og burde dermed være av interesse. Klikk på bildet under for å lese hele OXM-artikkelen.