Siste nytt
For dere som kommer på LANet kan jeg nå informere om når LANet begynner og slutter. Dere kan allerede Fredag fra klokken 15:00 komme inn i lokalet, og dere blir ikke nødt til å dra før Søndag ca. 20:00. Skulle togtider eller slikt kollidere for noen, så er vi fleksible med tidspunktene, og da spesielt på Fredagen siden jeg er i lokalet og setter opp saker og ting fra ca. 12:00.

Kommende arrangementer

Ingen hendelser